SLAVNOSTI PIVA Františka Ondřeje Poupěte
9.–10.9.2022
BRNO / od "Šilingráku" po "Zelňák"

pátek 9.9. 11:00-21:30
sobota 10.9. 11:00-21:30
záštitu nad Slavnostmi piva F.O.Poupěte převzali
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed
facebook / Slavnosti piva F.O. Poupěte probíhají v rámci festivalu IGNIS BRUNENSIS / změna programu vyhrazena
producent: SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. E-MAIL